Hospitality Culture SRL anunță finalizarea proiectului cu titlul ” M2” proiect nr. RUE 2255 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr. 130/2020.
Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 17.12.2020.
Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea financiara din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19.
Proiectul a avut printre principalele rezultate, următoarele:
• menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
• menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 225307.08 lei (valoarea totala) din care: 195919.2 lei grant si 29387.88 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Hospitality Culture SRL

Persoană de contact:
Maxim Florin
florin@hospitalityculture.ro , 0731144133, fax –